12. april – Družinske vloge

“Takšne preživetvene vloge so običajno trdožive in ostanejo v naših osebnostih še dolgo po tem, ko zapustimo svoje nezdrave domove… . Primer je 40-letna sestra, ki živi svojo izgubljeno otroško vlogo tako, da se izogiba prazničnim obrokom in le redko kliče domov .”

BRB str. 98

Vloge, sprejete za preživetje naših otroških izkušenj, so naše privzete pozicije v življenju, razen če se zavemo osnovnih vzrokov.

Pred okrevanjem ACA smo se morda izogibali svojim družinam, ker so nas preplavili strah, jeza, žalost, ambivalentnost ali nezaupanje. Nesodelovanje v lažni praznični radosti je bil eden od načinov zaščite.

Ko z uporabo orodij programa napredujemo, se morda še naprej izogibamo svojim družinam. Zdaj morda zato, ker se zavedamo, da naša interakcija ni zdrava. Morda upamo na čas, ko bomo lahko dovolj dobro skrbeli za svojega notranjega otroka, da bomo ponovno vzpostavili stik. In če bomo to storili, bomo to storili s popolnim zavedanjem, kaj lahko ali ne dobimo v zameno, ko ne bomo več igrali vloge, zaradi katere je našim družinam udobno.

Okrevanje je proces, ki upada in raste kot valovi na pesku našega življenja.

S pomočjo naše podporne skupine ACA, naše Višje Moči in sočutnih prič, ki jih najdemo na poti, lahko uživamo v prebujanju našega duha, ki nam lahko prinaša veselje vsak dan.

Na današnji dan bom spremljal svojo spreminjajočo se družinsko vlogo, da bi zabeležil svoj napredek na tem pozitivno vznemirljivem duhovnem potovanju, na katerem sem.