13. februar – Peta obljuba

“Kakor se soočamo z našimi težavami z zapuščanjem, nas bodo vse bolj pritegovale prednosti in postajali bomo strpnejši do pomanjkljivosti.”

BRB str. 591

V našem programu potrebujemo veliko mero poguma, da se soočimo z veliko stvarmi.

Soočanje s tem, kako smo bili zapuščeni, zahteva, da zberemo ves pogum, kar ga lahko zberemo. Ko se »vračamo vedno znova«, iz naše podzavesti priplavajo spomini in občutki do oči našega zavestnega uma in priznavamo izgube, ki smo jih zakopali.

Kot otroci nas je mnogo želelo ali moralo idealizirati svoje skrbnike.

V ACA pa snamemo rožnata očala in jih vidimo kot nepopolna človeška bitja, ki niso bila sposobna biti ob nas čustveno, fizično, psihično ali duhovno. Soočiti se s to zapuščenostjo pomeni, da nanjo gledamo iskreno s pomočjo naše Višje moči, našega notranjega ljubečega starša in našega notranjega otroka. Ko pa postanemo sami svoji ljubeči starši, pa lahko spet najdemo svojo celovitost.

Na današnji dan bom zbral pogum, da se soočim s svojimi težavami z zapuščenostjo, in se odločim, da naredim korake, da postanem celovit, da se lahko povežem z drugimi v tem prostoru lastnega zavedanja.