14. junij – Služenje

“Ponižnost prihaja od Boga in je dvojček anonimnosti, temeljnih načel dvanajstih korakov in dvanajstih tradicij. Skozi anonimnost izvajamo služenje z ljubeznijo.”

BRB str. 223

V naših družinah sta se ponižnost in ponižanje pogosto zmešala in nas pripeljala do tega, da smo postali zelo pasivni, agresivni ali pasivno-agresivni. Pri delu po dvanajstih korakih in dvanajstih tradicijah dobimo drugačno definicijo ponižnosti. V ACA je ponižnost to, da smo tisto, kar bi morali postati, preden so nas naše družine okužile s svojo disfunkcijo in preden smo to disfunkcijo reciklirali v lastnem življenju. Gre za to, da najdemo svoj resnični jaz.

Anonimnost se seveda zamenjuje z željo naše alkoholne/disfunkcionalne družine po ohranjanju skrivnosti. Razlika je v tem, da v ACA ne delimo tega, kar drugi pravijo ali povedo, kdo je bil na naših sestankih, da bi drug drugemu zagotovili varnost. Poznavanje tega nam omogoča, da se počutimo varne, da delimo svojo zgodbo. Ko smo v skušnjavi, da bi sodili, zasmehovali ali govorili o kom drugem, se spomnimo, da imamo s prakso varovanja anonimnosti in zaupanja naših kolegov ACA zdaj višji namen, zdravo mejo, ki daje življenje in ga ne zmanjšuje.

Možnost opravljanja službe v ACA močno izhaja iz našega razumevanja teh načel v našem življenju. Novinec to čuti, izkušenejši to ceni, naša Višja Moč pa to ljubi.

Na ta dan me bo ljubezen do mojih kolegov ACA, ponižnost in anonimnost pozitivno motivirala za službo, ki se jo bom odločila opravljati za ACA.