18. marec – Služenje

“Služimo lahko že samo s tem, da smo prisotni, da podpiramo in spodbujamo druge člane programa, ko se razvijajo iz prestrašenih odraslih otrok v popolna človeška bitja, ki so sposobna delovati s spontanostjo otroka in modrostjo zrele odrasle osebe.”

BRB str. 354

Kot odrasli otroci imamo sami po sebi dar občutljivosti in prisotnosti do drugih.

Vendar mnogi od nas niso bili ravno naučeni gojiti ta dar na zdrav način. Ker pa ta naša notranja vrednota ni bila negovana in je bila v bistvu prisiljena ali kaznovana v skrivanje, je bil dar služenja drugim popačen v soodvisno vedenje, zaradi česar smo iskali ljubezen in sprejemanje prek ugajanja ljudem, skrbi in iskanja odobritve.

Zdaj lahko v ACA ta talent usmerimo v zdravo služenje.

Biti prisoten, podpirati in spodbujati druge pri njihovem delu ACA, prispeva k pospešenemu okrevanju. Navdušeni smo, ko začutimo osvoboditev svojih strahov in omejitev ter kako občutimo in delujemo na podlagi lastne spontanosti in modrosti. Po drugi strani pa to navdušenje motivira druge okrevajoče odrasle otroke, da z nami delijo ta zagon in navdušenje. Ko ga prenašamo naprej, vsi prejmemo koristi našega skupnega daru.

Danes se bom udeležil srečanja ACA ali imel osebno interakcijo s sopotnikom v okrevanju. Resnično bom prisoten, podpiral in spodbujal bom drugega odraslega otroka, ko bo osvobodil strahove in omejitve lažnega jaza in občutil navdušenje svojega Pravega jaza.