20. maj – Tretji korak

“Določenih stvari ne prepuščamo Višji Moči, ampak zadržimo zase.”

BRB str. 142

Koraki in tradicije omenjajo Višjo Moč in namensko molitev. So del učenja zanašanja na nekoga ali nekaj drugega, namesto da bi nadaljevali s kompulzivnim zanašanjem le nase, ki smo se jo mnogi od nas naučili v otroštvu.

Naš sistem prepričanj je osebna izbira.

Kako molimo ali h komu molimo, je del te osebne izbire. Na nas je celo, da ugotovimo, kaj je za nas molitev.

Na srečanjih slišimo veliko primerov moči molitve.

Naučimo se, da je komunikacija tista, ki lahko prinese odgovore, ko smo prestrašeni, zmedeni ali potrebujemo pomoč pri odločanju. Molitev in meditacija nas lahko pomirita, tako da lahko začutimo zavesten stik s svojo Višjo Silo.

Ko predamo vse svoje težave, nam Koraki pokažejo, kako skrbeti zase in si opomoči od posledic našega otroštva.

Toda če izbiramo, kaj bomo izpustili, se držimo stvari, ki nas lahko še naprej vlečejo navzdol.

Povezava z Višjo Silo nam pomaga vedeti, da nismo sami in brez obrambe.

Preobrat naših težav nam pomaga sprostiti bremena, ki smo jih nosili. Zdaj imamo vero in zaupanje v nekaj, kar je večje od nas samih.

Na današnji dan se odločim, da bo molitev del mojega vsakodnevnega rituala. Vidim, kako mi lahko koristi, če vse svoje težave predam Višji Moči in prosimo, da mi razkrije novo smer.