22. marec – Čustvena zastrupitev

“Tretji identifikacijski dokument je preučil visoko ceno preživetja skrivanja ranljivega in ranjenega otroka v zaporu izolacije, visoko ceno uporabe neštetih metod, ki jih uporabljamo za zaščitimo ranljivega jaza tako, da ostanemo čustveno zastrupljeni in omrtvičeni.”

BRB str. 628

Ko smo prišli v ACA, smo imeli mnogi od nas izkušnje z drugimi programi, ki so se ukvarjali s treznostjo.

Morda smo že slišali za čustveno treznost, a ko smo izvedeli, da je to v središču tega programa, je res pritegnila našo pozornost. Vedeli smo, da smo se veliko časa počutili brez nadzora in nismo mogli jasno razmišljati. Naši umi so drveli 100 milj na uro in mnogi od nas so se zvečer niso mogli izklopiti, ko so šli spat. Nismo mogli biti pri miru v svojih občutkih. Dejavnosti smo uporabljali kot drogo, da bi se omrtvičili, ko smo bili nemirni.

Pomislek, da imamo opravka s čustveno zastrupitvijo, se nam je zdel smiseln. In naveličani smo bili tako živeti.

Naše potovanje v osvoboditev nam pomaga, da se izvlečemo iz izolacije in se povežemo z drugimi, ki so uspeli.

Delamo po korakih in se za pomoč obrnemo na našo Višjo Silo in sopotnika. Vadimo se mirno obsedeti v svojih občutkih in jim dovolimo njihov obstoj. Našega ljubečega starša prosimo, da pove spodbudne besede našemu ranljivemu jazu, tako da nimamo več dela z izogibanjem svojim občutkom. Ni nam več treba ostajati v otopelosti. Zmoremo.

Na današnji dan se bom spomnil, da življenje prihaja z občutki in so ti v redu! Upravičen sem do bogatega življenja v svoji čustveni treznosti.