25. april – Samostojna osebnost

“Postal sem močnejši zaradi prizadevanj, ki sem jih vložil, da bi zaščitil svojega notranjega otroka in zaradi moči, ki mi jo daje, ko zdaj delava skupaj. Oba cvetiva.”

BRB str. 399

Ko smo bili iskreni, smo ugotovili, da še nikoli v življenju nismo naredili popolnega koraka. Takrat smo začeli presegati lastno zanikanje in hoditi v integriteti. Prepoznali smo, da je bilo naše vedenje omadeževano z nauki, ki smo se jih naučili v našem otroštvu. Čeprav je bilo že v tem nekaj dobrega, smo vendarle potrebovali neustrašen inventar, da bi ugotovili in ločili tisto, česar do konca naše poti ne potrebujemo.

To smo storili s pomočjo sponzorja oziroma sopotnika in Rumenega delovnega zvezka. Z lastno skrbnostjo smo pridobivali moč. Prebijali smo se zgodnje dneve bolečine okrevanja in verjeli, da bomo nekega dne delovali resnično samostojno. Videli smo svojo pot onkraj perfekcionizma. Vračali smo se v življenje, pa čeprav nepopolni in tudi ko smo se počutili manjvredne.

Naša prihodnost se je začela odvijati, neodvisna od želja drugih ljudi. Nismo bili več vezani na svoje mučitelje. Kot metulj iz zapredka smo se končno razvili v samostojne osebnosti.

Nikoli nismo vedeli, da obstaja ta raven občutka, a te spremembe smo pozdravili. Ko smo postali bolj pripravljeni boriti se za svoja življenja, smo razumeli, da smo imeli lastno vrednost globoko v sebi ves čas. Klicala nas je v naši temi, da bi jo slišali in videli.

Na današnji dan bom objel svojo notranjo resnico in svojega notranjega otroka. Sem samostojna oseba.