26. junij – Konfliktni občutki – praznovanja

“Vedeli smo, da bodo naši starši pozabili ali bodo banalizirali rojstne dneve ali praznike.”

BRB str. 296

Konfliktni čustveni premik ki se zgodi ob praznovanjih lahko sproži cunami zadržanih občutkov, ki jih ne morejo zajeziti noben sentimentalen praznični film, pesem ali praznična dekoracija.

Razreševanje naših nasprotujočih si občutkov in zaznav ni enostavno. Če bi to bilo, se ne bi udeleževali sestankov, hodili na terapije in opravljali dela na Korakih. Vemo pa, da nam ta orodja pomagajo razvozlati prepletene niti naših otroških izkušenj, da lahko razumemo, kako vplivajo na našo sedanjost.

Skozi okrevanje lahko počitnice ponudijo priložnost, da ponovno ocenimo svoje otroške izkušnje in njihov vpliv na nas danes. Ugotavljamo, da nas je razočaranje, ki smo ga občutili zaradi takratnih odnosov naših staršev, morda pripeljalo do tega, da smo sedanje praznike banalizirali, da bi se izognili lastni bolečini in izgubi.

Z opravljanjem dela ACA lahko preučimo ne le svoje disfunkcionalne odnose in vedenje, ampak tudi naše družine. Iz čustveno treznega mesta lahko odkrijemo korenine mehanizmov obvladovanja, ki smo jih ustvarili, da bi razumeli tisto, kar se nam je zdelo brez smisla. Zdaj jih lahko postavimo v njihovo pravo perspektivo kot spominke iz preteklosti, ki jih v stekleni vitrini gledamo kot oddaljene drobce tega, kako so bile stvari nekoč, ne pa, kako morajo biti danes.

Na ta dan bom preučil nasprotujoče si občutke, ki sem jih pridobil v svojih najbolj ranljivih letih, spoznal, kako je bilo. Zavedel se bom, da obstaja pot v drugačen način življenja.