29. april – Četrta tradicija

“Skupinam je dana svoboda, da delajo napake. Z drugimi besedami, vsaka skupina ima neodtujivo pravico, da se moti. In ko dela napake, postane njihova odločitev del procesa rasti, tako za sestanke kot še posebej za druga srečanja članov.”

BRB str. 511

Neustrašni člani, ki začno sestanek, si morda želijo, da bi zanje kdo glasoval, ko se sprejemajo odločitve.

Jih naj odpremo z molitvijo za spokojnost? Ali naj preberemo Seznam perila ali ima branje Problema večji učinek? Ali kako razporediti čas? Podamo na koncu košaro s prispevki? Spremenljivk je neomejeno. Vsaka skupina je avtonomna, dokler njihova dejanja ne vplivajo na druge skupine ali ACA kot celoto. Skupina ima svobodo, da vzpostavi svoj lasten način in slog srečanja. Nekateri bodo dali prednost slogu, ki je umirjen; drugi bodo morda želeli trdnejšo strukturo. Izbira je v skupini.

ACA sodeluje z vsemi drugimi 12 koračnimi skupinami, vendar pri tem lastnega sporočila ne razvodeni. Naš fokus je na okrevanju od posledic vzgoje v alkoholni ali disfunkcionalni družini z uporabo 12 Korakov in Osebnega starševstva. Ne glede na izbire skupine pa se predvsem zavedajmo, kaj smo. Smo lasten program, ne razširitev drugih programov 12 Korakov.

Na ta dan bom spoštoval avtonomijo skupine v svojem prizadevanju, da prenesem sporočilo ACA odraslemu otroku, ki še trpi. Pomagal bom ohraniti osredotočenost ACA na okrevanje po posledicah vzgoje v alkoholni ali disfunkcionalni družini.