Komu je namenjena ACA?

Komu je v prvi vrsti namenjeno delovanje ljubljanske skupine ACA, pove kar njeno ime. Kratica ACA je okrajšava imena Anonimni odrasli otroci alkoholikov. Polega tega vidika pomeni to ime tudi  odrasle otroke, ki po metodi dvanajstih korakov AA rešujejo svoje tiste stiske, ki so posledice odraščanja ne samo v alkoholičnih, ampak tudi v drugih neurejenih (disfunkcionalnih) družinah. Vanjo so torej poleg odraslih otrok iz družin, kjer je vladal alkohol, prisrčnost vabljeni tudi odrasli otroci iz vseh drugih disfunkcionalnih družin, v katerih so ti osvojili eno ali več izkrivljenih vlog. Te so: 

  • družinski polbog (je uspešnež, ki ne zna čutiti svojih lastnih, ampak le tuje potrebe), 
  • reševalec (hitro zaznava potrebe drugih, a je razumevajoč do njihovih pogostih izdajstev), 
  • maskota (z norčavostjo preusmerja pozornost skupine od njenih dejanskih problemov), 
  • urejevalec (jadra skozi življenje prehajajoč iz urejanja ene kaotične situacije v drugo), 
  • predpražnik (pušča, da drugi raje hodijo po njem, kot pa, da bi z njimi tvegal konfrontacijo), 
  • upornik (doživlja sebe, da je v redu, kadar brezobzirno izzivalno zaščiti sebe ali drugega), 
  • grešni kozel (nase prevzema krivdo ali sram za neustrezna dejanja drugih), 
  • nasilnež (iz žrtve kaznovanja oz. zlorab v otroštvu postane storilec tega), 
  • zgubljeni otrok (se dela neopaznega, zase ne pričakuje ničesar, svoje želje dela nevidne) in 
  • zadnji upajoči (stopi v ospredje, ko ostali odnehajo in se napreza do popolne izčrpanosti).  

To je osnovna grupa ljudi, ki jih nagovarja ljubljanska skupina. Po nagovarjanju te grupe ljudi je ljubljanska skupina vsebinsko nadaljevanje prve take skupine v Sloveniji. Ta skupina je imela prvo srečanje 8. 10. 1993, uradno pa je bila ustanovljena 19. 10. 1996 z imenom AnOnOA. Po kraju delovanja se imenuje kamniška skupina. Po opisani vsebini stisk, ki izhajajo iz neurejenih, prvenstveno alkoholičnih družin, pripadata tako kamniška kot ljubljanska skupina mednarodni skupnosti Adult children of Alcoholics (skrajšano ACoA oz. ACA). 

V sekundarnem planu naj bi se v ljubljansko skupino ACA vključevali tisti odrasli otroci, ki so hkrati tudi psihotični, to je so oz. so bili v stiski tudi zaradi te motnje. Gre torej za tiste odrasle otroke, ki med drugim niso našli strokovnega zatočišča v kamniški skupini dr. A. Perka. Po tem opisanem sekundarnem vidiku odraslih otrok se ljubljanska skupina razlikuje od že omenjene kamniške skupine AnOnOa. Kamniška skupina je bila v sekundarnem planu na eni strani posvečena odraslim otrokom, ki so bili hkrati tudi svojci tistih oseb z motnjami prehranjevanja, ki so se kot take vključevale v skupnost OA (to usmerjenost skupine je odražalo ime skupine AnOnOA v smislu A-non-OA po analogiji z imenom skupine svojcev anonimnih alkoholikov Al-anon). Na drugi strani pa je bila kamniška skupina v sekundarnem planu namenjena še odraslim otrokom, ki so bili v stiski zaradi življenja v soodvisnem odnosu (to usmeritev skupine je odražalo nazaj prebrano ime kratice AnOnOA, ki je AOnOna, A v smislu anonimni). Po tej vsebini je kamniška skupina pripadala mednarodni skupnosti Codependents Anonimus (skrajšano CoDA). 

Ti dve sekundarni usmeritvi kamniške skupine AnOnOA sta pri ljubljanski skupini ACA do nadaljnjega (to je do vključitve odraslih otrok s tako aktualno situacijo) v tretjem planu. Odrasli otroci, ki doživljajo stiske predvsem zaradi čustvenega delovanja in so bili tudi vključeni v kamniško skupino, pa imajo sedaj v Ljubljani svojo samostojno slovensko skupino mednarodne skupnosti EA.  

Ljubljana, 17. 4. 2020 D.   

Povezava do PDF datoteke.