Vrste družin

Poleg alkoholnih in odvisnih družin obstaja še vsaj pet drugih vrst družin, ki lahko proizvedejo “odrasle otroke”.

V „militaristične“ vrste spadajo družine z obrednimi prepričanji, strogimi kaznimi in skrajno tajnostjo, pogosto z ultra religioznimi ali sadističnimi prizvoki. Nekatere od teh družin izpostavljajo otroke hudim telesnim poškodbam in drugim oblikam kriminalnih zlorab.

Družine tipa “spolne zlorabe” vključujejo prikrito ali dejansko spolno zlorabo, vključno z incestom in neprimernimi dotiki ali oblačenjem s strani staršev.

“Perfekcionistični” tip so lahko družine, kjer je prisotno veliko sramotenja, v katerih so pričakovanja pogosto previsoka, pohvale pa so običajno vezane na dosežek in niso dane svobodno/zastonjsko.

ACA je anonimna skupnost dvanajst korakov in dvanajst izročil. Naša srečanja ponujajo varno okolje odraslim otrokom, da delijo svoje skupne izkušnje. Z rednim obiskovanjem srečanj in z podelitvijo svojega življenja postopoma spreminjamo svoje mišljenje in vedenje. Z delom programa ACA najdemo drug način življenja.