12 izročil

 1. Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti ACA.
 2. Kar se tiče našega skupinskega namena, obstaja ena sama najvišja avtoriteta – ljubeči Bog, kakor se že razodeva v skupinski zavesti. Naši voditelji so zgolj poverjeniki, ne pa oblastniki.
 3. Edini pogoj za članstvo v ACA je želja, da bi okrevali od posledic odraščanja v alkoholičnih ali drugače disfunkcionalnih družinah.
 4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen pri rečeh, ki se tičejo drugih skupin in ACA kot celote.
 5. Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – posredovati svoje sporočilo odraslemu otroku, ki še trpi.
 6. Skupina ACA ne sme nikoli zastavljati svojega ugleda, denarja ali imena v prid nobeni sorodni ustanovi ali zunanjemu podjetju, da nas problemi, kakršne prinašajo denar, posest in prestiž, ne bi odvračali od našega poglavitnega namena.
 7. Vsaka skupina ACA naj se vzdržuje povsem sama in naj ne sprejema zunanjih prispevkov.
 8. Odrasli otroci alkoholikov se ne smejo nikdar profesionalizirati, toda naši služiteljski centri smejo zaposliti strokovne delavce.
 9. ACA kot takšna se ne sme nikdar organizirati; Lahko pa oblikujemo službene odbore ali komiteje, neposredno odgovorne tistim, katerim služijo.
 10. Odrasli otroci alkoholikov se ne opredeljujejo do zadev zunaj svoje skupnosti; zato imena ACA ne smemo nikoli vpletati v sporna javna vprašanja.
 11. Naši stiki z javnostjo temeljijo na mikavnosti, ne pa na reklamiranju; v tisku, na radiu in v filmih moramo vedno ohraniti osebno anonimnost.
 12. Anonimnost je duhovni temelj vseh naših izročil, ki nas nenehno opominja, naj dajemo načelom prednost pred oseb-nostmi. 

Izročila so ponatisnjena in prilagojena po izvirniku Dvanajst izročil anonimnih alkoholikov in se uporabljajo z dovoljenjem Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

12 izročil ACA