18. december – Služenje

“Namen služenja v ACA je podpirati drug drugega, da postanemo odgovorni za lastno dobro počutje.”

BRB str. 354

Težko je začeti opravljati služiteljske funkcije, ko se zdi, da naloga nosi tako veliko odgovornost.

Zamisel, da lahko pomagamo drugi osebi, da okreva, je podobna naši, ko smo poskušali rešiti svoje družine.

Vendar je služba v ACA tisto, kar drugim daje priložnost, da prevzamejo odgovornost zase.

Odpiranje sestanka, tajništvo, skrb za blagajno, vse do zlaganja stolov po sestanku so stvari, ki ohranjajo kontinuiteto srečanj in zagotavljajo sredstva, da sami in drugi okrevamo.

Ko se člani obračajo na nas za vodenje, se zavedamo, da lahko delimo svoje izkušnje, moč in upanje. A da so pred njimi tudi navodila. “Priročnik za novince”, BRB, Rumeni delovni zvezek in druga literatura bodo odgovorili na vsa vprašanja člana.

Naš cilj je podpreti odrasle otroke, da se ideja, da so lahko sami odgovorni za svoje dobro počutje postane domača.

Novejšemu članu je lahko zelo frustrirajoče razumeti, da s tem izražamo globoko raven ljubezni, ko jim omogočimo najti moč, da se imajo radi. V tem vzdušju in z nekaj razlage, bodo začutili moč programa, ki zapolni praznino v njih, ki so jo dolgo želeli zanikati.

Na današnji dan bom delal za skupnost, saj se zavedam, da vsak del priprave sestanka ustvarja priložnost za sopotnike v ACA, spet pridobiti moč, da se imajo radi.